Aktualności
Jadwiga Kuśmierek (1922-2021) PDF Drukuj Email
wtorek, 01 lutego 2022 16:13

J. Kuśmierek 1953 GdańskWisia urodziła się 17 października 1922 r. w Żyrardowie, gdzie ukończyła szkołę powszechną i gimnazjum. W czasie II wojny światowej została członkiem Wojskowej Służby Kobiet Związku Walki Zbrojnej – w podziemiu miała pseudonim „Czarna Hańcza”. Początkowo była łączniczką, a z czasem – wywiadowcą Armii Krajowej. W czasie konspiracji kontynuowała naukę na tajnych kompletach i w 1943 r. zdała maturę. Po wojnie rodzina Wiśki przeniosła się do Gdańska. W 1953 r. Wisia ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera chemii.

W trakcie studiów w l. 1950-1951 podjęła pracę w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Gdańsku jako pracownik techniczny Laboratorium Badawczego, a w l. 1951-1955 pracowała w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Gdyni jako kierownik Laboratorium Badawczego i Kontroli Technicznej. W 1955 r. rozpoczęła pracę w Fabryce Farb i Lakierów w Gdańsku Oliwie na stanowisku kierownika Laboratorium Badawczego. W 1956 r. przeniosła się do Zakładu Farb Okrętowych, będącego zakładem terenowym Instytutu Farb i Lakierów w Gliwicach. W tej firmie rozpoczęła karierę zawodową od pracownika inżynieryjno-technicznego, przez asystenta i adiunkta, a skończyła na zastępcy kierownika Zakładu. W 1984 r. przeszła na emeryturę. Pracowała jednak dalej, ale na pół etatu, do 1992 r.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpiła w 1954 r. W zakładzie pracy założyła Koło PTTK, któremu prezesowała do 1962 r. Organizowała spotkania klubowe, połączone z krótkimi odczytami i wycieczkami pieszymi. W 1962 r. Wiśka przeniosła się do Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki”, gdzie prowadziła sekretariat oraz działalność odczytową i turystyczną. W l. 1961-1968 podjęła działalność w Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku.

Od pewnego momentu zainteresowania Wisi związały się z działalnością na rzecz ochrony przyrody i środowiska. W 1967 r. stała się członkiem Okręgowej (potem Wojewódzkiej) Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Gdańsku, a w 1968 r. objęła funkcję przewodniczącej tej Komisji, którą pełniła do 2015 r., zachowując tytuł Honorowej Przewodniczącej Komisji. Wiśka w tym czasie była bardzo aktywna – organizowała odczyty, prelekcje, wystawy, szkolenia kadry ochrony przyrody na Opiekunów Przyrody i Strażników Ochrony Przyrody. Podejmowała wiele cennych interwencji w przypadku zagrożeń, prowadziła okresowe lustracje założeń parkowo-dworskich i patrolowała obszary objęte ochroną przyrody. Była inicjatorką wyjazdowych Zjazdów Działaczy Ochrony Przyrody PTTK, dwu- i jednodniowych. W okresie kadencji Wisi, w l. 1968-2015 odbyło się 45 Zjazdów.

Zorganizowała wiele imprez ogólnopolskich o charakterze przyrodniczym, np. Sejmik Polski Północnej w 1977 r. w Gdańsku, wygłosiła setki odczytów i prelekcji, napisała wiele artykułów o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej. Prezentowała sprawy ochrony przyrody na Zjazdach Krajowych PTTK i Kongresach Krajoznawstwa Polskiego. W l. 1996-2009 była członkiem Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. Przez te wszystkie lata współpracowała z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Gdańsku. W zbiorach Pracowni znajduje się wiele wydawnictw, których autorką lub współautorką była Wisia. Są to m.in. publikacje: „Szlakiem zabytków przyrody Kociewia”, „Wybrane obiekty przyrody Ziemi Puckiej”, „Z biegiem Wisły”, „Nad Bałtykiem. Ciekawostki przyrodnicze gmin nadmorskich woj. gdańskiego”, „Remusowym śladem. Krajoznawczy kalejdoskop Pojezierza Kaszubskiego”, „W kręgu Kociewia. Wokół Wierzycy i Wietcisy”, „W kręgu przyrody Dolnego Powiśla”. Wiśka pisała też artykuły do „Jantarowych Szlaków”, „Gawrona” czy „Ziemi Gdańskiej”. Współpracowała przez wiele lat z Ligą Ochrony Przyrody, Ligą Morską i Rzeczną, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Towarzystwem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, Nadwiślańskim Towarzystwem Literackim i Stowarzyszeniem Autorów Polskich.

Uprawiała nie tylko turystykę pieszą, ale też górską, kajakową i narciarską wraz z nieodłącznym aparatem fotograficznym. Zdobyła wiele uprawnień kadry PTTK, w tym najwyższych: Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody, Instruktora Krajoznawstwa Polski czy Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej. Za swoją działalność w naszym Towarzystwie otrzymała Złotą Honorową Odznakę PTTK (1972), a w 1990 r. na Zjeździe Krajowym PTTK – tytuł Honorowego Członka PTTK. Wyróżniona została wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) czy Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Inne odznaczenia Wisi to m.in.: Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” (1973), Odznaka Honorowa „Zasługi dla Gdańska” (1972) i „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1974). I najważniejsze dla nas – Wisia była w 1997 r. współzałożycielką Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku.

Bardzo mocno angażowała się w pracę z młodzieżą poprzez liczne konkursy przyrodnicze, jak i udział w szkoleniu na Młodzieżowych Organizatorów Turystyki. Wisia przygotowywała coroczne testy przyrodnicze na wojewódzkie turnieje młodzieżowe (OMTTK PTTK) i Zloty Wojewódzkie SKKT PTTK oraz pytania przyrodnicze na trzy Finały Centralne OMTTK PTTK, które odbyły się w województwie gdańskim i pomorskim. Jadwiga Kuśmierek zmarła 16 grudnia 2021 r. w Żyrardowie. Przeżyła 99 lat. Pogrzeb odbył się 23 grudnia 2021 r. na cmentarzu parafialnym Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

WIŚKA, CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
PRZYJACIELE Z ODDZIAŁU REGIONALNEGO PTTK W GDAŃSKU

Poprawiony ( wtorek, 29 marca 2022 14:30 )
 
Etap wojewódzki XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 stycznia 2022 16:25

Logo Poznajemy OjcowizneSerdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną oraz ich opiekunów (nauczycieli bądź rodziców) do udziału w corocznym, XXIX Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem etapu wojewódzkiego w województwie pomorskim jest PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. doktora Mariana Czyżewskiego.

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, a jego celem jest poznawanie Ziemi Ojczystej – od najbliższego regionu po najdalsze zakątki Polski. Polega on na przygotowaniu pracy konkursowej – w formie papierowej bądź multimedialnej (prezentacja, film, strona www), indywidualnie lub zespołowo (2-4 osoby), w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną, pod opieką nauczyciela, rodzica lub innej osoby pełnoletniej.

Prace mogą dotyczyć historii własnej rodziny, lokalnej tradycji, ojczystej miejscowości, naszej ulicy bądź dzielnicy, historii szkoły, wakacyjnych wędrówek, ulubionych szlaków, osób szczególnie zasłużonych dla naszego regionu – wszystkiego, co poszerza naszą wiedzę o Polsce, naszym dziedzictwie, mieście, wsi, województwie i rodzinie. Szczegółowy zakres tematyczny prac określa regulamin. Do każdej pracy należy załączyć kartę identyfikacyjną i oświadczenia.

Prace przyjmujemy do 1 marca 2022 r. (wtorek) w siedzibie Oddziału (ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk). Pracemożna dostarczyć osobiście bądź pocztą.

Regulamin konkursu, karta identyfikacyjna pracy konkursowej (zał. 1), oświadczenie uczestnika i rodziców oraz oświadczenie nauczyciela (zał. 2a i 2b w jednym pliku) znajdują się w załącznikach.

Organizatorzy

Poprawiony ( poniedziałek, 31 stycznia 2022 16:36 )
 
Program KTP "Trampy" na I kwartał 2022 roku PDF Drukuj Email
piątek, 21 stycznia 2022 15:20

Logo TrampySerdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wycieczek i innych imprez Klubu Turystów Pieszych „Trampy” na styczeń, luty i marzec 2022 roku. Szczegóły dotyczące terminów i tras dostępne są w załączniku. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemiczną wycieczki mogą zostać odwołane, prosimy więc o sprawdzanie aktualnych informacji i komunikatów na stronie Klubu „Trampy”: http://trampy.gdansk.pttk.pl/.

KTP „Trampy”

Poprawiony ( wtorek, 29 marca 2022 14:29 )
 


Strona 8 z 103
free pokereverest poker revie
Wykonanie: www.BrosBit.pl