XXXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych

Drukuj
piątek, 25 września 2020 15:08

Znak pttkOrganizatorzy Pomorskiego Konkursu Krasomówczego PTTK dla dzieci i młodzieży szkolnej informują, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoły i instytucje zgłaszają uczestników Konkursu Krasomówczego bezpośrednio do organizatora Konkursu Ogólnopolskiego – Oddziału PTTK w Legnicy. Konkurs zostanie zorganizowany w wersji on-line. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie karty zgłoszenia oraz linku nagrania, zawierającego 5-minutowe wystąpienie zgodne z tematyką Konkursu, umieszczonego w serwisie https://www.youtube.com/ do 20 października 2020 roku. Osoba prezentująca temat powinna utrzymywać kontakt z kamerą, a w tle powinien być umieszczony napis XXXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych. W Konkursie mogą brać uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. Z danej szkoły lub instytucji można zgłosić 2 uczniów. Szczegółowe informacje są zawarte na stronie organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych: http://infolegnica.pl/?strona=3&id=778 oraz na stronie PTTK, zawierającej regulamin Konkursu: http://www.mlodziez.pttk.pl/.

Organizatorzy